Algemene Voorwaarden

Behorende bij de huur van Maison Segerink, l'Huis des Râpes, 58230 Dun les Places, Frankrijk.

  1. Kosten, voor verhuurder, welke voortvloeien uit door huurder eventueel aangerichte schade en/of het niet correct achterlaten van de woning worden met de borgsom verrekend. Uw tegoed wordt, onmiddellijk na retourontvangst van de sleutels, aan u overgemaakt. Indien de vordering van verhuurder, naar aanleiding van voornoemde, de borgsom overschrijdt is huurder verplicht het bedrag van de overschrijding, op eerste verzoek van de verhuurder, te voldoen;
  2. Het gebruik c.q. verbruik van elektriciteit alsmede centrale verwarming dient als goed huisvader beheerd te worden.
  3. Huurperiode geldt op de aankomstdag vanaf 15.00 uur en op de vertrekdag tot uiterlijk 10.00 uur;
  4. De woning dient in een opgeruimde en ordentelijke staat te worden achtergelaten;
  5. Huisdieren zijn niet toegestaan;
  6. De woning mag maximaal door het aantal, in uw reservering bevestiging, vermelde aantal personen bewoond worden;
  7.  In de woning mag niet gerookt worden.

Annuleringsvoorwaarden:

tot 46 dagen voor uw komst 25% - , vanaf 45 dagen 50% - , vanaf 35 dagen 80% - , vanaf 3 dagen 90% van de volledige verblijfkosten exclusief borgsom.

Wijze van betaling:

Na ontvangst van uw reservering ontvangt u van ons een kostenoverzicht van uw boeking.

De betaling van de verblijfkosten (inclusief kurtaxen, schoonmaakkosten en borg) dient als volgt plaats te vinden:

  1. te voldoen een aanbetaling ten bedrage van € 300,-, binnen 10 dagen na ontvangst van het kostenoverzicht, op ons Nederlandse rekeningnummer  NL55 INGB 0665020651 t.n.v. J.G.M. Segerink te Oldenzaal;
  2. de resterende verblijfkosten dienen, uiterlijk 4 weken vóór uw komst, wederom op ons Nederlandse rekeningnummer NL55 INGB 0665020651 t.n.v. J.G.M. Segerink te Oldenzaal bijgeschreven te zijn.

N.b. u ontvangt, na betaling van de volledige verblijfkosten, een informatiebrief, per e-mail, toegezonden.

Huurder verklaart zich, middels verzending van de reservering bevestiging, akkoord met deze Algemene Voorwaarden.